MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
RUNDVISNING PÅ KASTELLET

LANDETS ÆLDSTE KASERNE . . .

Christian d. IV påbegyndte anlægget, og Frederik d. III ombyggede det, så det stod klar til brug i 1664. Fæstningen, som da

kaldtes Citadellet Frederikshavn og senere Kastellet, tjente med sine høje volde, fremskudte bastioner og to dybe voldgrave som

kaserne og var en vigtig del af hele Københavns forsvarsværker frem til midten af 1800-tallet.

I dag anvender Forsvaret overvejende bygningerne som kontorer.

Dele af udenværkerne er i dag forsvundet, men siden 1980´erne er foregået nogle ganske omfattende reetableringer, så

kærnefæstningen nu igen er intakt med vand på alle sider.

Hans    Trolle    fra    Historisk    Udvalg    (HISU),    der    har været    guide    her    på    Kastellet    i    flere    år,    havde indviteret   alle   på   HISU,   der   havde   lyst,   til   er   par timers rundvisnig lørdag den 11. april 2015
Foto: Jørn Simonsen Foto: Jørn Simonsen