MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 363, SKOVSHOVED Den 18. maj 1946 henstiller viceadmiral Vedel i en meddelse, at Søværnets enheder, i muligt omfang, bistår disse maritime hjemmeværnsforeninger ved tilrettelæggelsen af uddannelses- og øvelsesprogrammer. I juni 1948 vedtager folketinget loven om etablering af et statsligt hjemmeværn til ikrafttræden 1. april 1949. Den 26. maj 1949 oprettes Marinekompagniet formelt, først som et Marinedetachement, siden som Flotille. Dette underlægges Hjemmeværnsregion VI, Distrikt II som 10. kompagni med Jørgen Mortensen som chef. Flotillen er underlagt det almindelige hjemmeværn indtil den 24. april 1950. Her afholdes der i Skovshoved Havn en parade hvor Chefen for Hjemmeværnet, general Johnstad-Møller, overdrager Flotillen til Chefen for Søværnet, viceadmiral Vedel og Flotillen navngives Flotille 1.
VELKOMMEN
Foto: Jørn Simonsen