MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 363, SKOVSHOVED - 64 ÅR 2013
Foto: Jørn Simonsen Foto: Jørn Simonsen
Flotillefødselsdag 2013 Træerne er grønne, solen skinner, på kanten af vandet og en udsigt til master i hobetal, findes der bedre betingelser for Marinehjem- meværnet at fejre Flotillens fød- selsdag, nej vel. Som det kan ses på forsiden, fej- rer flotillen hvert år i maj, ved en lille højtidelighed, Flotillens stif- telse, og det gør man ved blandt andet, at overræke hæderstegn, årstegn, udnævnnelser og andre tilkendegivelser, til de i besæt- ningerne der har ydet en ekstra indsats i det forløbne år.