MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
MHV 809 ANTARES
MHV 809 ANTARES er af stillet til rådighed for HVF 363, Antares er primært bygget til at løse opgaver i de indre danske farvande herunder: Farvandsovervågning. Eftersøgnings- og redningstjeneste. Oleforureningsbekæmpelse. Støtte til politi og skat. Tenderopgaver AKTIONSRADIUS Skibet kan være til søs i 4 døgn. Spildevand og slamtanke i henhold til Østersøkonventionen på hver 2000 liter.

Foto: Jørn Simonsen