MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
HJVs HISTORISKE ARKIV
Foto: Jørn Simonsen Foto: Jørn Simonsen

Det foregår i Glostrup

Hver

onsdag

kl.

10:00

til

14:00,

mødes

op

til

25

personer,

heraf

3

fra

flotille

363,

i

Fabriksparken

26,

2600

Glostrup,

for

at

sortere,

katalogisere

og

rydde

op

i

alt

det

materiale,

der

bliver

indleveret

af

tidligere og nuværende Hjemme-værnsfolk, og tak for det.

Selvfølgelig

er

der

desværre

gået

meget

tabt,

men

heldigvis

er

der

rigtig

meget

der

er

samlet

op

under

vejs,

det

er

der

nogle

voksne

menne-sker

der

har

taget

hånd

om

og

bruger

en

stor

del

af

deres

fritid til at få styr på.

Ved

at

dobbeltklikke

billederne

kan

du

et

lille

indblik

i

hvad

det

er

de

har

gang

i,

du

kan

også

komme

og

se

det

ved

selvsyn,

hver

onsdag

mellem

10:00

og

14:00,

hvis

du

selv

har

noget

liggende

som

du

gerne

vil

af

med,

ja,

tag

det

med

og

udbyg

samlingen med dit bidrag.

"Læg mærke til, hvad du har det godt med, og opsøg det, så tit som muligt. Mange går alt for meget op i, hvad de har det dårligt med.."
Dannbrog i lange baner

HISTORISK UDVALG (HISU)

For som et gammelt ord siger: Uden fortid, ingen frmtid.