MHV 809 ANTARES sejles i dag af Hjemmeværns- flotille 363, der har kajplads i den nyrenoverede Skovshoved havn. Flotillen, der er landets ældste, er i god gænge med mange aktiviteter, både på vandet og i land. Skulle hjemmesiden have givet lyst til at høre mere, så tast på KONTAKT i menuen.
©2013 Støtteforeningen for Hjemmeværnsflotille 363 - Skovshoved
ORGANISATION
Flotillens opgaver består af: Sørednings- og eftersøgningstjeneste. Olieforureningsbekæmpelse. Farvandsovervågning herunder miljøovervågning. Bevogtningsopgaver (land). Andre af søværnet pålagte opgaver. Skovshoved er organiseret således: StabselementInformationselement Logistikdivision Operationsdivision Reserven Flotillen ledes af flotillechefen.

Foto: Jørn Simonsen